Energitilskud til efterisolering og meget mere

0
1459

At spare penge er noget som alle helt sikkert er interesserede i. Hvis det er muligt for en at spare penge et sted uden større gener, kan de penge man sparede senere bruges på ting man hellere vil bruge penge på. Et sted mange danskere kan spare penge er på energiregningen. En del danskere bor i dag i boliger der enten er forholdsvis gamle eller som ikke er bygget optimalt. Dette betyder at der er en forholdsvis stor del af den danske befolkning der har mulighed for at spare et større eller mindre beløb på deres energiregning ved blot at udføre nogle mindre ændringer på deres bolig. De penge man får i overskud ved at anskaffe energibesparelser rundt omkring i boligen kan man senere bruge på nyt tøj, rejser, en ny bil eller noget helt andet.

Når man reducerer de udgifter man bruger på energi ved at sænke ens energiforbrug, hjælper man samtidigt miljøet ved at mindske ens bidrag til del globale opvarmning. Dette skyldes at et lavere energiforbrug fører til en lavere udledning af CO2 og andre drivhusgasser. Af den grund er det i dag ofte muligt at få et såkaldt energitilskud når man foretager ændringer på sin bolig der gør den mere energieffektiv.

 

Hvad er energitilskud?

I dag er det efterhånden alment kendt at vores bidrag til den globale opvarmning i sidste ende kan få katastrofale konsekvenser. Derudover ved man at stort set alle former for energiproduktion forurener på den ene eller den anden måde. Af den grund er man interesseret i at så mange borgere som muligt gør deres bolig så energieffektiv som muligt.

For at hjælpe udviklingen på vej, er det i Danmark nu muligt at få et tilskud når man laver visse former for energirenoveringer på sin bolig. Det er for eksempel muligt at få et tilskud hvis man ønsker at udskifte ens gamle oliefyr med en nyere og mere miljøvenlig varmeform. Dette skyldes at de gamle oliefyr er yderst ineffektive og forurenende sammenlignet med de mere moderne alternativer. En anden form for energirenovation det er muligt at få tilskud til er udskiftning af vinduer. I mange ældre huse er vinduerne utætte, og er en stor kilde til varmetab i boligen. Utætte vinduer er med til at øge energiforbruget, idet der skal bruges meget mere energi på at varme boligen op fordi en stor del af varmen bliver ved med at slippe ud ved hjælp af de utætte vinduer.

 

Få hjælp til at søge om energitilskud

Ud over de nævnte eksempler er det desuden også muligt at få energitilskud til isolering. Mere specifikt drejer det sig her om efterisolering af blandt andet tag og krybekælder. Efterisolering har vist sig at være relevant for rigtig mange boligejere, da alle former for isoleringsmateriale har det med at falde sammen med tiden. Af den grund kan det ofte være en god ide at efterisolere, så man slipper for varmetab gennem taget eller krybekælderen.  En af de mest populære og effektive materialer at benytte når det kommer til efterisolering er papirisolering.

Papirisolering på granulatform kommer ud i alle sprækker og revner, og vil derfor i langt de fleste tilfælde eliminere samtlige kuldebroer der måtte være opstået i den gamle isolering. Hvis man ønsker at høre mere om mulighederne for energitilskud til efterisolering med papirisolering kan man gå ind på denne hjemmeside: https://www.papirisolering.dk/priser/tilskud-til-isolering/. Her finder man både information om hvor meget det er muligt at få i tilskud, samt hvordan man kan kombinere et eventuelt energitilskud med et håndværkerfradrag. Gennem hjemmesiden er det desuden muligt at få kontakt til en isolatør som kan ordne alt papirarbejdet der omhandler energitilskuddet for en.