Industriel varmegenvinding fra exodraft

0
1573

Ved at installere et varmegenvindingssystem fra exodraft kan den overskydende varme fra røggasser, damp eller procesluft omdannes til varmt vand, der kan bruges til en række nyttige formål i stedet for at gå til spilde.

Hver eneste dag hjælper vi kunder inden for både den kommercielle sektor såvel som lette og tunge industrier med at reducere deres CO2-udledning og energiomkostninger gennem varmegenvinding.

Derudover hjælper vi dem med at opnå et ensartet og kontrollerbart skorstenstræk for mere forudsigelige produktionsresultater.

Et varmegenvindingssystem fra exodraft kan installeres på den eksisterende skorsten eller i et separat skorstensløb. Ved hjælp af et bypass-system, der enten installeres særskilt (BP-serien) eller som en integreret del af varmegenvindingsenheden (SP-serien), kan den overskydende varme fra røggas, damp eller procesluft omdannes til varmt vand uden at påvirke produktionens oppetid.

Ved at omdanne røggas, damp eller procesluft fra dine produktionsprocesser til varmt vand er grundlaget lagt for at udnytte betragtelige mængder af spildvarme og derigennem spare penge, reducere din CO2-udledning og gavne miljøet. Hvad mere er, et varmegenvindingssystem fra exodraft kan installeres uden at påvirke din produktions oppetid.

Med de stadigt stigende energiomkostninger og strengere krav til CO2-udledning giver det i stigende grad mening at udnytte den overskydende energi, der findes i røggas, damp og anden procesluft i aftrækskanalen.

Mange virksomheder inden for både den kommercielle og industrielle sektor har produktionsprocesser, der genererer varme, som ryger lige op gennem skorstenen og ud til fuglene.

Hos exodraft er vi eksperter i at hjælpe virksomheder med at genvinde denne spildvarme fra røggas, damp og procesluft og omdanne den til varme, der gør nytte – og ikke nødvendigvis kun for virksomheden selv.

Med en varmegenvindingsløsning fra exodraft kan op til 95% af den overskydende varme genvindes. Dette svarer til en potentiel 15-30% reduktion i brændstofforbrug og en tilsvarende reduktion i CO2-udledning.

Kombinationen af vores konkurrencedygtige priser og højeffektive varmegenvindingssystemer gør, at en investering i en varmegenvindingsløsning fra exodraft ofte vil have en tilbagebetalingsperiode på 2 til 3 år!

Fordelene ved varmegenvinding fra exodraft:

  • Hurtig ROI – som regel 2-3 år
  • Mest kompakte og lette varmegenvindingssystem på markedet
  • Nem vedligeholdelse qua aftagelige varmevekslere
  • Vores bypass-system sikrer stabil og uafbrudt drift (ingen nedetid for produktionen)
  • En enkelt dedikeret kontaktperson sikrer den bedst mulige kundeservice
  • PLC-styring giver mulighed for både lokal og fjernbetjening og -overvågning (valgfrit)
  • Kan installeres både lodret og vandret
  • Meget kort leveringstid – normalt 4-5 uger